Dlaczego warto skorzystać z naszego ubezpieczenia?

Zapisując się do naszej sekcji automatycznie zostajesz objęta/objęty ubezpieczeniem, którego wszelkie szczegóły zostały opisane poniżej.

Warunki ubezpieczenia:

Regulamin ubezpieczenia

Tabelka ukazuje w skrócie warunki ubezpieczenia w DAV

Firma ubezpieczająca
Würzburger Versicherungs AG
Członkowie
939.000
Cena

62 EUR
partner 37 EUR
młodzież (19 – 25) 37 EUR
dzieci do 18 roku życia 16 EUR (gdy przynajmniej 1 rodzic jest ubezpieczony 0 EUR)
wsp. Rodzinne 99 EUR (partnerzy i niepełnoletnie dzieci)

Co obejmuje

Zwrot kosztów akcji ratunkowych, leczenia,
oraz transportu do kraju w związku z wypadkami podczas:

 • wędrówek górskich
 • wspinaczki
 • trekkingu
 • jazdy na nartach/snowboardzie
 • raftingu/canyoningu
 • eksploracji jaskiń
 • MTB, itp.

Jeśli wypadek na wodzie jest związany z aktywnością sportową wymienioną w umowie (np. Rafting, canyoning).

Czego nie obejmuje
 • wypadków przy użyciu urządzeń latających · wypadków podczas zawodów
 • ekspedycji
 • obrażeń na wojnie, strajkach, i innych
 • wypadków, których przyczyną była rażąca nieodpowiedzialność *)
Akcja ratownicza

25.000 EUR

Koszty leczenia i transportu medycznego
Koszty pomocy lekarskiej kwota nieograniczona. Organizacje i koszt transportu bierze na siebie ubezpieczyciel. Pokrycie kosztów za stałą opiekę medyczną w szpitalu do 15.000 EUR (do maks. 45 dni)
W przypadku śmierci -> koszty transportu do kraju
10.000 EUR (przewiezienie lub pokrycie kosztów pochówku na miejscu)
OC
2.000.000 EUR
NNW

25.000 EUR (wypłacane, gdy trwały uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 20%); 5.000 EUR w przypadku śmierci (należy zgłosić do 14 dni)

Gdzie ważne jest ubezpieczenie?
Na całym świecie z wyjątkiem udziału w wyjazdach zorganizowanych, gdzie ubezpieczenie ważne jest na terenie Europy (do której zaliczone są również kraje basenu Morza Śródziemnego oraz obszar Elbrusu)

* Stwierdzenie to funkcjonuje w polskim prawie jako „rażące niedbalstwo” i nawet jeśli OWU tego nie zawiera, to na postawie kodeksu cywilnego: czytaj więcej

AVB DAV ASS 2011 więcej

Sportowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Generali Versicherung AG dla członków sekcji DAV więcej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków R+V Allgemeine Versicherung AG dla członków sekcji DAV więcej

Informacja od tłumaczących.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tłumaczenie jak najwierniej oddawało treść napisanej
w języku niemieckim umowy, ale nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jej zgodność z oryginałem.

Zniżki

Możemy korzystać ze zniżek przysługujących w schroniskach w Alpach dla członków DAV.

Oprócz tego każdy członek naszej sekcji ma dostęp do następujących zniżek:

Schronisko na Krawcowym Wierchu krawcow.pttk.pl50% na noclegi w tygodniu, 30% w weekendy
Schronisko na Błatniej www.blatnia.pl20% zniżki na noclegi
Sklep turystyczny Summit www.summit-asolo.pl8% na cały asortyment
Sklep ze sprzętem turystycznym www.tuttu.pl10% na cały asortyment
Ścianka wspinaczkowa „Skarpa” w Bytomiu www.skarpa.bytom.pl20% zniżki na ściankę wspinaczkową