Formularz członkowski dla nowych członków na 2024 rok będzie dostępny od grudnia 2023.
Formularz członkowski
W formacie dd.mm.rrrr
Opcjonalnie
Podanie zawodu jest dobrowolne
Chodzi o męża/partnera żonę/partnerkę lub dzieci
Równocześnie zdaję sobie sprawę, że członkostwo jest ważne rok kalendarzowy i jeśli nie poinformuję o rezygnacji w ustalonym terminie to jest automatycznie przedłużane o kolejny rok. W przypadku wystąpienia z Sekcji należy to zgłosić pisemnie Sekcji do 30 września. Członkiem zostaje się w momencie uiszczenia opłaty rocznej.
Chcę otrzymywać magazyn członkowski DAV Panorama nie w formie papierowej, ale w formie elektronicznej.