Chcemy Państwa poinformować, że przekazane przez Państwo dane w deklaracji członkowskiej dotyczące informacji osobistych i rzeczowych (tak zwane dane osobowe) gromadzone w systemach przetwarzania danych Sekcji do której Państwo przystępujecie jak i Zrzeszeniu Sekcji DAV (Bundesverbandes des Deutschen Alpenvereins) są przechowywane i w celach administracyjnych Sekcji, względnie Zrzeszenia Sekcji DAV przetwarzane i używane. Właściwym organem w myśl §3 (7) BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) jest Sekcja, do której Państwo wstępują.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe będą używane z zachowaniem poufności, a organom poza DAV, poza Sekcję lub Zrzeszenie nie będą przekazywane. W każdym czasie mogą Państwo pisemnie otrzymać informacje dotyczące Państwa danych osobowych i żądać ich poprawienia o ile dane w Sekcji lub Zrzeszenie są niepoprawne. Jeżeli przechowywane dane w pracy Sekcji, względnie Zrzeszenia nie są konieczne mogą Państwo zażądać ich zablokowania, ewentualnie usunięcia Państwa danych osobowych.

Związek DAV wysyła okresowo magazyn DAV Panorama w wybranej przez Państwa formie – drukowanej bądź cyfrowej. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać magazynu to mogą Państwo złożyć pisemny wniosek do Sekcji o nie wysyłanie magazynu.

W przypadku zakończenia Państwa członkostwa zostaną Państwa dane osobowe usunięte o ile z powodu wytycznych podatkowych nie będą musiały być przechowywane.

Państwa dane osobowe nie będą używane w celach reklamowych ani przez Sekcje, ani Zrzeszenie, ani przez jej partnerów.